Tasulised teenused

 • Tõend relvaloa taotlemiseks
  25 €
  Eelnevalt vajalik psühhiaatri otsus.
 • Autojuhilubade arstliku tõendi vormistamine
  20 €
  1. grupp
 • Autojuhilubade arstliku tõendi vormistamine
  25 €
  2. grupp
 • kes vajab õe abi paberdeklaratsiooni printimisel või täitmisel, lisandub õe visiit 10 EUR
 • Tervisetõend
  10 €
  Eelnevalt vajalik kopsuröntgen.
 • Kehtiva tervisetõendi dublikaadi väljastamine
  3 €
 • Tõend migratsiooniametile, välisriiki tööle või õppima asujale
  10 €
 • Kindlustusdokumentide vormistamine
  20 €
 • Abipolitseiniku tervisetõend
  15 €
 • Tõend kaitseliidule
  10 €
 • Tõend laagrisse, kooli edasiõppijale, töötukassale, kohtule
  5 €
 • v.a rasedad ja alla 2-aastased lapsed
  5 €
 • Kindlustamata patsiendi esmane vastuvõtt
  25 €
 • Kindlustamata patsiendi korduv vastuvõtt
  20 €
 • Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi koduvisiit
  25 €
 • Kindlustamata patsiendile retsepti väljastamine
  3 €
 • Kindlustamata patsiendi pereõe vastuvõtt
  10 €
© 2021 Tamm & Saar OÜ